In juli 2016 was het dan zo ver, de beloning per blok dat een Bitcoin miner oplost ging van 25 naar 12,5 Bitcoin. Dit is niet natuurlijk niet zonder gevolgen. Tegen het jaar 2140 zullen er 21 miljoen Bitcoins beschikbaar zijn. Vandaag zijn er al ruim 15 miljoen Bitcoins in omloop en dagelijks komen er nieuwe Bitcoins bij volgens een vastgesteld schema. Hoe zit het nou precies ook alweer?
Miners worden beloond door rekenkracht beschikbaar te stellen in de zoektocht naar de oplossing van een wiskundig vraagstuk. Voor dit rekenwerk worden miners beloond met nieuw vrijgekomen Bitcoins als vergoeding. Het Bitcoin-protocol voorziet in de halvering van deze vergoeding om de 210.000 blokken. Het oplossen van een blok ongeveer duurt 10 minuten. Dat is een gemiddelde en wordt bepaald door de moeilijkheidsgraad en de hashsnelheid van het netwerk. Bij de start van Bitcoin in 2009 bedroeg de vergoeding voor het minen 50 Bitcoins per blok. In 2012 werd de vergoeding aangepast naar 25 en in 2016 werd de vergoeding opnieuw gehalveerd naar 12,5 Bitcoins per blok. Op de website http://www.bitcoinblockhalf.com/ is te zien wanneer de volgende halvering verwacht wordt, op dit moment is dat in 2020.
Het minen van Bitcoins wordt per halvering een stuk minder aantrekkelijk: zowel de apparatuur als de kosten van het stroomgebruik zullen minder opwegen tegenover de beloning die men krijgt voor het minen. Het exacte tijdstip wanneer een halvering plaatsvindt kan maar moeilijk voorspeld worden. Dit is afhankelijk van de snelheid waarmee de blokken gevonden worden én de ‘network difficulty’. Vallen er grote miners weg, dan zal ook het tijdstip van een komende halvering vertraagd worden.
Bitcoin is ontworpen als een deflatoire munt met een maximum aantal van 21 miljoen stuks. Maar om dit aantal te bereiken moeten er nog 5,7 miljoen Bitcoins in omloop gebracht worden. Dat veroorzaakt momenteel inflatie. De halvering van de blokverloning zorgt voor een daling van de inflatie, zo kan de inflatie voldoende beheerst worden.
Wanneer de halvering heeft plaatsgevonden zijn er twee mogelijkheden waarmee rekening gehouden moet worden: 1. De prijs van een Bitcoin kan stijgen. 2. Miners stoppen ermee en de hash rate zal zakken. Velen speculeren dan ook op een nakende prijsstijging om enerzijds het minen rendabel te houden, maar anderzijds ook als gevolg van het feit dat er minder Bitcoins in omloop komen.