Privacy verklaring Digital Florins                                                   

Digital Florins neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met [email protected].

Wie is Digital Florins?

Digital Florins is een bedrijf anderen informeert over cryptovalute, gevestigd te Hoofddorp aan Willemsbos 101, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:66603536.

Persoonsgegevens Digital Florins verwerkt enkel de persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten en u zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • e-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch 

Met welk doel gebruikt Digital Florins uw gegevens?

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor Digital Florins persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Digital Florins voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Digital Florins worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Marketing: Nieuwsbrief

Gegevens: (Naam), E-mailadres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

  

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Digital Florins over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen en na validatie kunnen deze aan u worden verstrekt.

Wijzigen Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in je account kunt veranderen, kunt een verzoek hiertoe doen bij Digital Florins. U kunt verzoeken dat Digital Florins je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Digital Florins te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar: Als een bepaalde verwerking op grond van het gerechtvaardigd belang van Digital Florins of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

U heeft het recht om de gegevens die Digital Florins over u heeft te verkrijgen. Digital Florins zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Digital Florins je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Digital Florins verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Digital Florins ze?

Onze website maakt alleen gebruik van technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Het gebruik van de cookies is noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij ook de werking van de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser op de juiste manier in te stellen, zodat dat deze geen cookies meer opslaat.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Digital Florins uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected] Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Digital Florins uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] .