Met de komst van blockchain, de onderliggende technologie van Bitcoin, is er een onontgonnen gebied ontstaan voor ontwikkelaars om nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Ethereum is een platform welke is ontstaan uit de mogelijkheden die blockchain-technologie biedt.
Een dergelijk gedecentraliseerd platform kan nooit uitvallen, is hoogst betrouwbaar en is kostenbesparend. Het moet ervoor zorgen dat het uitwisselen van informatie en het vastleggen van afspraken decentraal en peer-to-peer, zonder tussenkomst van overheden, notarissen of grote bedrijven geregeld kunnen worden.

Vitalik Buterin, geboren op 31 januari 1994, is de geestelijk vader van Ethereum. De twintiger is van Russische afkomst en groeide op in Canada, momenteel is hij woonachtig in Zwitserland. Zijn interesse in Bitcoin is ontstaan in 2011, waarbij hij datzelfde jaar medeoprichter was van Bitcoin Magazine. Met de eerste publicaties in 2012 is Bitcoin Magazine het eerste online en papieren blad welke volledig aan cryptogeld is toegewijd. In 2014 ontving Buterin de World Technology Award voor het bedenken en creëren van Ethereum.

Ethereum is gebaseerd op hetzelfde idee als Bitcoin; Een blockchain met een digitale munt die volgens specifieke regels op geheel decentrale wijze tussen users kunnen worden verplaatst. De blockchain vormt de basis voor het digitaal registreren van transacties met een virtuele munteenheid. Ether, de digitale munt van Ethereum, is het betaalmiddel waarop de toepassingen kunnen draaien. Applicaties die op Ethereum draaien betalen met Ether voor activiteiten die op het netwerk uitgevoerd worden. Iedereen die middelen zoals opslag en rekenkracht beschikbaar stelt wordt vergoed met Ether. Gebruikers die in het bezit zijn van Ether kunnen hiermee handelen op verschillende exchanges. Echter het doel van Ethereum is om niet alleen een digitale valuta te zijn, maar daarnaast een platform voor het sluiten van digitale “contracten”, ook wel smart contracts genoemd. Binnen de community wordt er gesproken van Daps, dit zijn Decentralized applications welke door Ethereum bestuurd worden. Ze kunnen niet door één persoon of één organisatie beheerd worden. Bekende Dapps zijn Arcade City en Slock.it.
Ethereum biedt de mogelijkheid om een contract op te slaan in de blockchain in de vorm van programmacode. In deze contracten kunnen naast belangrijke informatie ook allerlei voorwaarden staan voor de overdracht van zogenoemde Ether. Overdrachten kunnen puur als waardetransactie fungeren, maar specifieke munten kunnen ook dienen als representaties van fysieke voorwerpen. Hierbij is de eigenaar van een unieke Ether-munt direct de officiële eigenaar van een fysiek goed.
Het wordt decentraal geëvalueerd of er aan de eisen van het contract voldaan is waarna vervolgens een transactie kan plaatsvinden. Alle gegevens omtrent het contract en de werking van specifieke eisen worden opgenomen in de Ethereum-blockchain zodat deze niet ongemerkt aangepast kunnen worden.

Analisten en investeerders voorspellen een spannende toekomst voor Ethereum en voorzien grote gevolgen voor bepaalde sectoren. Banken en notarissen worden het meest genoemd, maar zelfs de rol van overheden zou weleens kunnen gaan veranderen. Experimenten die hebben bewezen dat blockchains werken zijn tot op heden kleinschalig gebleven, maar in de toekomst wordt verwacht dat het aantal programma’s en apps die op deze technologie draaien steeds verder in aantal toe zullen nemen.