Afgelopen week is naar buiten gekomen dat de Nederlandse ministeries een ambtelijk voorstel gedaan hebben om cryptobedrijven (zoals Digital Florins) een vergunning aan te laten vragen bij de Nederlandsche bank. Ze willen namelijk dat cryptobedrijven gaan voldoen aan de eisen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op zich is dit een logische stap die in veel cryptobedrijven al genomen is. De vergunning zelf is dan wel weer nieuw en het is nog niet duidelijk hoe deze vergunningen aangevraagd kunnen worden en wat de vereisten zijn.
Nederlandse cryptobedrijven zouden dan voor hun activiteiten van verkoop, handel en bewaring van cryptovaluta een vergunning nodig moeten hebben. Dit is nu nog niet het geval. Het gaat dus nog om een voorstel en de politiek moet hierover nog een besluit nemen maar dit alles ligt wel in lijn met wat er eerder al in het Europees parlement is besproken.

Op jaarbasis wordt het misbruik van cryptocurrencies geschat op 7 miljard Euro. Men begrijpt dat de blockchaintechnologie transacties transparanter zijn dan transacties via fiat geld. Men heeft er alleen moeite mee dat de zender en ontvanger niet met naam en toenaam bekend zijn en op deze manier proberen zij daar inzicht in te krijgen.

Dat er via reguliere banken veel vaker en veel meer wordt witgewassen helpt in deze ook niet echt. De ING bank trof onlangs een schikking van 775 miljoen Euro omdat er naar alle waarschijnlijkheid honderden miljoenen witgewassen was via de ING. De Danske Bank was onlangs in het nieuws omdat zij een ondersteunende rol  gespeeld zouden hebben bij het witwassen van ruim €7,1 miljard aan crimineel vermogen.