Nadat er eerder dit jaar een zogenoemde hard fork de Bitcoin Cash in het leven riep staat er nu weer een fork op stapel. Op 25 oktober splitst Bitcoin Gold zich af van Bitcoin Core. De tweede fork in één jaar tijd. De Bitcoin Gold wordt ontwikkeld onder leiding van Jack Liao. Deze Chinese zakenman is de CEO van LightningAsic. Dit bedrijf levert mining rigs, en hardware wallets. De rijke eigenaar van Jinse, de Chinese nieuwssite voor cryptocurrency, steunt het project financieel.

Het idee achter Bitcoin Gold is dat de macht van miners beter verdeeld kan worden, omdat er niet perse et ASIC kaarten gemined hoeft te worden voor Bitcoin Gold. Deze processors zijn duur, en specifiek gemaakt om te minen. Hierdoor is het aantal miners voor Bitcoin beperkt, omdat veel mensen die graag zouden willen minen niet over de middelen beschikken om deze dure apparatuur aan te schaffen. Dit komt de decentralisatie niet ten goede. Daarnaast is het van invloed op de verdere ontwikkeling van Bitcoin, omdat bij Bitcoin de miners stemrecht hebben bij voorgestelde verbeteringen voor Bitcoin, terwijl gewone “gebruikers” dat niet hebben. Het steeds beperkter aantal miners is dus negatief voor het democratische karakter van cryptocurrency. Door het Equihash algoritme te gebruiken, in plaats van het SHA-256 algoritme, is de processing power niet langer leidend, maar de hoeveelheid RAM. Dit maakt het goedkoper voor mensen om deel te nemen aan het mining proces, en de verwachting is dan ook dat het aantal miners zal toenemen.

Testomgeving voor Bitcoin
Jack Liao vertelt daarnaast in een interview dat Bitcoin Gold ook als “speeltuin”, of testomgeving, voor Bitcoin kan dienen door ontwikkelingen die ook op Bitcoin Core kunnen worden toegepast eerst op Bitcoin Gold toe te passen. Gezien het monopolie dat de ASIC miners op Bitcoin hebben, wordt zelfs een samenvoeging van Bitcoin met Bitcoin Gold door Liao niet uitgesloten als blijkt dat Bitcoin Gold zeer succesvol wordt.

Bitcoin-vriendelijke fork
Anders dan bij Bitcoin Cash heeft het team van Bitcoin Gold niet de ambitie om Bitcoin te vervangen. Zo zeggen de ontwikkelaars. Dat is goed nieuws voor de stabiliteit van Bitcoin Core.


Het roept natuurlijk wel de vraag op welke precieze rol er in de toekomst voor Bitcoin Gold is weggelegd. Als het doel is om meer democratie binnen de community dan zal dat moeilijk gaan als dat alleen maar kan worden besloten door diezelfde miners die nu de dienst uitmaken bij Bitcoin Core. De kans dat zij zullen instemmen met een wijziging die tot er verlies aan mining power leidt lijkt niet erg groot. Het valt dan ook te bezien of een echte samensmelting in de toekomst realistisch is.

Kritiek
Dit sluit aan op de kritiek die er vanuit de community wordt geleverd op het feit dat de ontwikkelaars na live-gang eerst zelf voor een periode van twee weken zullen pre-minen. Bij pre-minen hebben de ontwikkelaars de kans om, voordat anderen kunnen meedoen, alvast een deel van de coins te minen (wat door het kleine aantal gebruikers dan ook relatief snel gaat). De partijen die deze praktijk bekritiseren zeggen dan ook dat Bitcoin Gold niets anders is dan een initiatief van twee zakenlieden die proberen maximaal winst op te strijken.

De hoofdontwikkelaar (anoniem onder pseudoniem “H4x3rotab”) geeft dan ook aan dat hier nog een definitief besluit op moet worden genomen. Ook als er wordt besloten om te pre-minen zou het niet meer dan 1% van het totaal aantal coins zijn. Op dit moment zou 1% van de Bitcoinmarkt echter als uitgangspunt nemen dan gaat dat nog steeds om 720 miljoen dollar. Zelfs een fractie hiervan lijkt natuurlijk al een duidelijk incentive voor de ontwikkelaars om dit initiatief te ontplooien.

In ieder geval krijgen alle mensen die Bitcoin hebben ook Bitcoin Gold net zoals eerder bij Bitcoin Cash gebeurde.
Het kan echter nog even duren voordat deze verzilverd kunnen worden, omdat op 25 oktober nog geen wallet beschikbaar zal zijn. Hoe dan ook is het absoluut verstandig om als Bitcoin bezitter het nieuws voor de komende weken goed in de gaten te houden.